Om als beginner zo goed en snel mogelijk door te kunnen spelen leg ik u graag de meest voorkomende golfregels uit.
 
Als u een ronde golf speelt komt u verschillende kleuren paaltjes tegen
Witte paaltjes geven de grens van de golfbaan aan
Rode paaltjes laterale waterhindernis
Gele paaltjes gewone waterhindernis
Blauwe paaltjes ground under repair
 
Wat te doen als uw bal in een waterhindernis belandt;
Optie 1) Zonder straf mag u de bal spelen zoals deze ligt.
Met 1 strafslag mag u een bal droppen buiten de waterhindernis.
 
gewone waterhindernis = gele paaltjes
Optie 2) U mag droppen op de plaats van de laatste slag was dat op de afslagplaats dan mag u opteeën.
Optie 3) U mag droppen in het verlengde van de lijn die loopt van de hole naar het punt waar de bal de grens van de waterhindernis heeft gekruist.
 
-> U mag zonder straf de paaltjes die de waterhindernis markeren verwijderen als u er last van heeft tijdens het spelen van u bal
 
 
laterale waterhindernis = rode paaltjes
Optie 2) U mag droppen op de plaats van de laatste slag was dat op de afslagplaats dan mag u opteeën.
Optie 3) U mag droppen in het verlengde van de lijn die loopt van de hole naar het punt waar de bal de grens van de waterhindernis heeft gekruist.
Optie 4) U mag binnen 2 stoklengtes droppen vanaf het punt waar de bal de waterhindernis kruiste.
Optie 5) U mag binnen 2 stoklengtes droppen aan de overzijde van de waterhindernis. Dit punt moet wel tegenover het punt en op gelijke afstand van de hole zijn waar de bal de waterhindernis kruiste
 
Ground Under Repair wordt gemarkeerd met blauwe paaltjes.
G.U.R kan net ingezaaid gras zijn of een plek waar de greenkeeper aan het werk is.
U mag G.U.R zonder straf ontwijken daarom noemen we G.U.R ook wel Gratis Uit de Rotzooi.
-> Omdat u geen straf krijgt mag u droppen binnen 1 stoklengte.
-> Eerst bepaalt u het 'dichtstbijzijnde punt zonder belemmering' vanaf dit punt (punt P) mag u 1 stoklengte uitmeten.
Deze 'ontwijk regel' geldt ook als u vaste obstakels en abnormale terreinomstandigheden wilt ontwijken.
Vaste obstakels zijn kunstmatige objecten die niet verplaats kunnen worden en eigenlijk niet op de golfbaan thuis horen. Een schuilhut of een bankje en een prullenbak zijn voorbeelden van vaste obstakels.
Een abnormale terreinomstandigheid is tijdelijk water of een gat of spoor gemaakt door een gravend dier.
 
Onspeelbare bal;
Als uw bal een zeer slechte ligging heeft mag u uw bal onspeelbaar verklaren.
De speler mag dit zelf beslisssen, de marker heeft hier niets over te zeggen.
U heeft 3 mogelijkheden voor al deze opties moet u 1 strafslag rekenen.
Optie 1) U mag droppen op de plaats van waar de bal het laatst geslagen is.
Optie 2) U mag droppen in het verlengde van de lijn die loopt vanaf de hole naar de onspeelbare bal.
Optie 3) U mag droppen binnen 2 stoklengtes gemeten vanaf de onspeelbare bal.
 
Provisionele Bal;
Op het moment dat u vermoedt dat u uw bal niet zult kunnen vinden of dat deze buiten de baan ligt, kunt u een provisionele bal spelen. Dit moet u wel aankondigen.
U speelt verder met deze provisionele bal totdat u de plaats bereikt waar uw orginele bal vermoedelijk ligt.
Is uw orginele bal niet verloren of buiten de baan dan speelt u verder met uw orginele zonder straf.
Zou uw orginele bal wel verloren of buiten de baan zijn dan speelt u verder met uw provisionele bal en rekent daarvoor 1 strafslag.
 
Verloren Bal;
U mag 5 minuten naar uw bal zoeken heeft u deze dan niet gevonden dan heeft u een verloren bal.
Bij een verloren bal heeft u maar één optie en dat is terug naar de plaats van uw laatste slag.
U krijgt daarvoor 1 strafslag.
 
Wat te doen als u uw bal buiten de baan slaat;
Uw bal ligt buiten de baan als de gehele bal buiten de baan ligt.
Ligt de bal op de lijn dan is uw bal nog binnen.
De witte palen die buiten de baan aangeven staan zelf ook buiten de baan.
Is uw bal buiten de baan dan heeft u maar 1 mogelijkheid: droppen op de plaats van de laatste slag.
Was de laatste slag op de afslagplaats dan mag u weer opteeën.
Dit kost u 1 strafslag.
-> U mag zelf buiten de baan staan om uw bal te spelen.
-> U mag de paaltjes die buiten de baan aangeven niet verwijderen.
 
 
Heeft u vragen of opmerkingen over de golfregels dan hoor ik het graag